Lava – Kol’ka ti je plata?!

U našem narodu, u odnosu na druge narode na svetu, ljude će intrigirati kolika vam je plata. Često će vas otvoreno i pitati. Evo šta se dešava ako date netačan odgovor…