Lava – Beg od odgovornosti – put ka alkoholizmu (Video blog 2017)

Bio sam srećan pa sam pio pet dana, bio sam tužan pa sam pio sedam dana… Naše društvo je toliko prihvatilo alkohol, da ga je prihvatilo kao sredstvo za rešavanje problema. Saznajte kako da prepoznate i reagujete na vreme.