Lava – Sve+snositi=svesnost (Video blog 2016)

Jedemo sa nogu, trčimo po decu, vozamo se naokolo i žalimo se da nemamo vremena za ono što želimo. Nije stvar u vremenu, već u nečemu drugom…