Predavanje “Emocionalno pregovaranje” u Podgorici

Šta je ključ uspešnih pregovora? Upravljanje našim emocijama. Kada naučimo kako da svesno usmeravamo emocije one postaju naša podrška u toku bilo kog razgovora, a ishod onakav kako smo planirali.

Bilo mi je uživanje da o ovoj temi razovaram sa studentima Škole Retorike na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici.

Na poziv Alumni kluba Škola Retorike održala sam 2 predavanja na temu „Emocionalno pregovaranje“.

Podelila sam sa njima brojne i konkretne tehnike koje će im pomoći da budu uspešniji u važnim razgovorima ili pregovorima.

Takođe smo savladali i programe motivacije koji su vrlo važna karika u procesu komunikacije sa bilo kojom osobom u bilo kojoj situaciji, a posebno u pregovorima.

Kako ne postoji garancija da će apsolutno svaka komunikacija koju pokrenemo rezultirati baš onako kako želimo, polaznicima predavanja je bilo vrlo korisno i interesantno da nauče i kako da prihvate odbijanje.

Hvala Alumni klubu i sjajnoj ekipi Škole retorike na prilici da podelim znanje sa njima.